Steun ons en help Nederland vooruit

Nu vooruit

D66 neemt verantwoordelijkheid. Voor meer inspraak, duurzame groei en beter onderwijs. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Gooise Meren in een aantrekkelijke buurt wonen. Daar maakt D66 graag werk van.

Meer inspraak

D66 hoort graag van mensen zelf wat zij belangrijk vinden in hun buurt en wat zij willen doen om hun omgeving nog beter te maken. D66-politici en vrijwilligers zijn dan ook veel op straat te vinden. Ook via bijvoorbeeld wijkplatforms wordt meer inspraak mogelijk gemaakt.

Duurzame groei en minder regels

De ambitie van D66 is om Gooise Meren tot een van de meest duurzame gemeenten van Nederland te maken. Wij willen de lokale economie stimuleren door zelfstandigen en ondernemers in het MKB kansen te bieden in plaats van onnodige regeltjes. Dat levert banen op. En D66 wil een gemeente die zorgvuldig omgaat met uw geld: evenwichtig financieel beleid voor een gezonde, krachtige gemeente met volop voorzieningen voor nu en in de toekomst. Beter onderwijs Ieder kind verdient kansen. Dat kan niet zonder goed onderwijs in de buurt, dat voor iedereen bereikbaar is. Daarom investeert D66 in goede leraren, kleinere klassen, schoolzwemmen en sport, en schone en veilige scholen voor ieder kind.

Aantrekkelijke buurt

Iedereen woont graag in een goed onderhouden wijk. Met genoeg groen, toegankelijke zorg en ruimte voor sport en bewegen. D66 heeft ook aandacht voor behoud van cultureel erfgoed, zet in op minder (winkel)leegstand, en streeft naar een veilige woonomgeving voor u en uw kinderen door veilige voeten fietspaden en de spoorwegovergangen en het terugdringen van (kleine) criminaliteit door betere preventie en handhaving.

Stem 18 november D66!

Meer weten? Bekijk onze speerpunten of lees ons verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 12 november 2015