Steun ons en help Nederland vooruit

Theo Fambach

nr. 6 | Naarden

68 jaar

Naarden

Als huidige woordvoerder voor de portefeuilles Sociaal Domein (en tot jan. 2017 ook Werk en Inkomen), Ruimtelijke Ordening Wonen en Duurzaamheid wil ik het gevoerde beleid van de fractie D66 in de Raad Gooise Meren graag continueren. Diverse moties en amendementen van mijn hand (Aardgasloze Wijken, Nul-op-de-meter Woningen, Bouw Sociale Sector woningen op Bredius Muiden, Duurzame Samenleving in Regio Gooi en Vechtstreek, Fietspaden in Naarden Noord) zijn door de Raad nagenoeg unaniem aangenomen. Verder heb ik in de afgelopen twee jaren al vele contacten gelegd met de instanties, belangenorganisaties èn met burgers in Gooise Meren, waarbij uitvoering van burgerparticipatie voorop stond en de burgers in alle kernen (Muiden, Muiderberg, Naarden en Bussum) centraal. Het met elkaar goede oplossingen voor GM (en dan vanuit D66 perspectief) bedenken en uitvoeren blijft een uitdaging. Daarbij kan ik goed samenwerken met de gehele fractie van D66, maar ook met andere raadsleden (zoals bij Lokale Woonvisie, Regio enz.).
Ervaring in kwesties en dossiers is dan zeer gewenst, evenals kennis opdoen in alle kernen van Gooise Meren. Daarom vind ik het belangrijk veel tijd in de onderwerpen te kunnen steken. Ook doe ik hiervoor de nodige kennis op door studie (o.a. diverse post-masters TU Delft) en onderzoeken, organiseer ik symposia (over Sociaal Domein in mei 2016, Ruimtelijk Domein 3x in 2016 en 2x in 2017, Duurzaamheid op 29 nov. a.s.), neem ik deel in drie Thema-afdelingen van D66, bezoek vele congressen enz. Ik participeer in de Werkgroep Omgevingswet, die de D66 fracties Eerste Kamer en Tweede Kamer adviseert.

Drie door mij opgestelde vragen over de nieuwe Omgevingswet zijn door de D66 senator aan de Minister van I & M gesteld. Daarnaast schrijf in vele artikelen over het Sociaal Domein (voor een landelijk adviesorgaan voor WMO Raden, Participatieraden, Seniorenraden en Cliëntenraden), Ruimtelijk Domein (voor de Nieuwsbrief TA Ruimte & Mobiliteit van D66) en Duurzaamheid (o.a. voor de Werkgroep Duurzame Economie van D66). Onlangs heb ik de Handleiding Omgevingswet voor Raadsleden GM geschreven. Vervolgens vind ik het belangrijk regelmatig te reflecteren over het sociaalliberale aspect van D66. iets kunnen vertellen en verklaren over de huidige (platform)maatschappij, de democratie, het populisme enz.

Niet in de laatste plaats mijn deelname aan alle activiteiten van D66 Gooise Meren, waarvoor ik mezelf altijd beschikbaar heb gesteld en zal stellen: het flyeren, het canvassen, de steun bij verkiezingen en de ‘In-gesprek-met’ sessies op de markten in alle kernen.

Als Ambassadeur Regio Gooi en Vechtstreek heb ik in de afgelopen twee jaar een bijdrage aan het debat over Sociaal Domein, Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid kunnen leveren. Elk opportunisme is mij vreemd. Het raadswerk doe je er niet even bij en niet iedereen is er geschikt voor, ook al ben je jong.

Helaas merk ik dat vaak te lichtvaardig wordt gedacht over het raadlidmaatschap. Er zijn sommige weken dat ik, afhankelijk van congressen, 40 uren per week besteed aan dit raadswerk. Ik vind dat leuk en laat er graag andere dingen voor staan (dat kan ik me in mijn werk als architect permitteren). Ik wil graag blijvend werken aan de vitaliteit van het sociaalliberale gedachtegoed van D66.