Steun ons en help Nederland vooruit

Mijn naam is Sawan Bruins, 40 jaar oud. Ik woon ruim acht jaar in Bussum met mijn vrouw Kirsten en mijn twee zoontjes. In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de energiesector als managementconsultant op internationale projecten en als mentor van startups.

Ik zet vol in op duurzaamheid! Ik wil de gemeente graag gezond houden, nu en in de toekomst. Duurzaamheid gaat verder dan alleen CO2-uitstoot, het gaat ook over de leefbaarheid en voorzieningen binnen onze gemeente.

Waar ik mij de komende vier jaar voor wil inzetten is concreet:

Duurzame leefomgeving

  • Meer laadpalen om te kunnen voldoen aan de verwachte grote opmars van elektrische auto’s de komende jaren
  • Inzetten op gasloze wijken met veel gebruik van o.a. zonnepanelen en warmteopslag

Duurzame voorzieningen

  • De voorzieningen moeten op pijl blijven. Dit betekent onder andere een bibliotheek in iedere kern en het behouden van beide zwembaden in onze gemeente

Duurzaam verkeer

  • Het beperken van het verkeer door de kernen in de spits en daarnaast het werken aan oplossingen voor de reductie van zowel de geluids- als de uitstootoverlast vanaf de de snelwegen, de provinciale wegen en de binnenwegen

Duurzame winkelgebieden

  • Werken aan autoluwe en compacte centra met een goede mix van horeca en winkelgebied

Duurzame financiën

  • De financiën van een gemeente moeten niet leidend zijn, dat moeten de voorzieningen zijn! Wel moet de begroting sluitend zijn. Ook lastige keuzes moet je dus kunnen uitleggen aan de inwoners. Ik vind dat we moeten durven Dromen (wat willen we?), Denken (hoe willen we dat doen?) en Discussiëren (kan het?). Bij dat laatste hoort de financiële haalbaarheid.

Bij de startups die ik coach zie ik dat de verduurzaming ingezet wordt door innovatie en die innovatie op het gebeid van energieopwekking en -opslag gaat snel, heel snel. Daarin is heel veel mogelijk, ook lokaal!

Samengevat wil ik van Gooise Meren een van de duurzaamste gemeentes van Nederland maken!

 

Vooruit denken, maar vooral vooruit gaan – dat is wat ik wil
- Sawan Bruins