Steun ons en help Nederland vooruit

Als gemeenteraadslid wil ik mij inzetten voor de inwoner van GM vanuit het gedachtengoed van D66. Ik vind het boeiend om te horen van de inwoner wat er speelt en vanuit de politiek de inwoner en bedrijven te helpen. Mijn ambitie ligt op financieel terrein, sociaal domein, welzijn, burgerparticipatie en veiligheid. Ik ben een goed netwerker, en kan mensen meenemen. Het debat vind ik leuk. Voorzitter van een commissie van de gemeenteraad zou ik ambiëren. Als voorzitter van de programmacommissie vind ik onderwijs, duurzaamheid en veiligheid een belangrijke rol moet spelen in de verkiezingen. Uiteraard moet de gemeente zijn financiën op orde hebben en houden.

Ik heb een roerige tijd meegemaakt in de gemeenteraad van Bussum en binnen D66. Hiervan heb ik veel geleerd. Hoe je moet samenwerken, politiek bedrijven, crisismanagement, hoe ga je om met de pers, mensen en fractie. Naar de toekomst toe wil graag weer de gemeenteraad in om mijn ervaringen in te kunnen zetten, maar nu om het politieke ambacht verder te ontwikkelen.

Successen fractie Bussum

  • D66 was voor het eerst in het college van Bussum vertegenwoordigd.
  • In de fusiewerkgroep Financiën heeft D66 een cruciale rol gespeeld in het stellen van het financiële kader van de nieuwe gemeente GM.
  • D66 heeft een belangrijke rol gespeeld bij de zondag openstelling van winkels, project Bensdorp, Emmaschool , laadpalen, centrumplan, ideeënmakelaar, LEDverlichting, sportvelden, burgerparticipatie, en Fair Tradegemeente.
  • Tenslotte de bomen voor Bussum als afscheidscadeau voor Bussum is op initiatief van D66!

Als fractievoorzitter Bussum heb ik een bemiddelende rol gespeeld tussen fracties Naarden en Muiden. Ik heb rust gebracht binnen D66 lokaal. Ik wil mij in de gemeenteraad inzetten voor de inwoner van GM vanuit mijn enthousiasme.