Steun ons en help Nederland vooruit

Laura van Harmelen

Fractielid

32 jaar

Naarden

Al meerdere jaren ben ik lid van D66 en ook bij de jonge democraten ben ik actief geweest. Mijn hart ligt bij D66 vanwege de positieve grondhouding. Dit uit zich voor mij bijvoorbeeld in het vertrouwen op de eigen kracht van mensen en het belonen van prestaties, maar ook delen van de welvaart. Zowel met een liberaal aspect, maar ook met een vangnet voor waar nodig. Dit mensbeeld en samenlevingsbeeld onderschrijf ik van harte.

Sinds 21 maart 2018 ben ik bevoorrecht om mijn idealen en de idealen van D66 actief te behartigen. Er is voor mij geen betere plek om dat te doen dan in mijn directe woonomgeving; vanuit de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordige positie in de raad.

In de gemeenteraad richt ik me voornamelijk op de portefeuilles financiën en werk & inkomen. Daarnaast ben ik woordvoerder voor de onderwerpen cultuur, jeugdoverlast en radicalisering. Meer in algemene zin wil ik graag bijdragen aan een gedegen besluitvorming en een gemeente die bestuurlijk goed in elkaar zit, waarbij alle belangen op een zorgvuldige manier worden afgewogen.

Over mij:

Vaardigheden: Actief – Loyaal – Doortastend – Structuur – Verbinden – Communicatie

Werk: Orthopedagoog – Begeleiding – Onderzoek – Advisering – Beleid

Privé: Getrouwd en twee stiefdochters – Geboren en getogen in Naarden – Fitness – Filmhuis –Lekker eten – Hardlopen

Als je praat, herhaal je wat je al weet. Als je luistert, leer je vaak iets nieuws.
- Dalai Lama