Steun ons en help Nederland vooruit

John van Beek

Ledencoördinator

Ooit werd ik lid van D66 omdat ik in de partij gunstige ontwikkelingen zag op het gebied van zorg en welzijn en werd dan ook lid van de Thema Afdeling Zorg en Welzijn. Daarna kreeg ik met de Naardense afdeling contact, welke juist een fusie doorliep met Bussum. Tot aan de vorming van ‘Gooise Meren’ ben ik steunfractielid in Naarden Bussum geweest.

Toen Koos mij vroeg om een functie in het destijds nieuw te vormen bestuur in te nemen, heb ik daar aan gevolg gegeven. Eerst als secretaris, maar na de komst van Monique, als ledencoördinator. Ik heb mij al redelijk lang druk gemaakt over de geringe betrokkenheid van onze D66 leden in Gooise Meren. Vanuit het bestuur proberen we met de digitale nieuwsbrief en informele delen van de afdelingsvergaderingen leden te betrekken. Deze bijeenkomsten zijn voor de leden bijzonder interessant. De komende tijd zullen we met het hele bestuur proberen de betrokkenheid van de leden te verbeteren.

Nog iets dat ik graag onder de aandacht van de leden wil brengen is een bijzonder interessante kwartaal publicatie van D66, “IDEE”. Uitgegeven door de Hans Van Mierlo Stichting. Meer informatie over dit tijdschrift kan gevonden worden op: https://vanmierlostichting.d66.nl/idee/