Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur

Zeggenschap over ons culturele erfgoed behouden; wij streven naar de oprichting van een Gooise Monumenten Organisatie, waarin onze culturele juwelen, onder andere de Vestingwerken, Grote Kerk, Muiderslot, Fort Pampus en Fort Werk IV worden ondergebracht.

De gemeente moet een actieve rol spelen bij de instandhouding van kunst en cultuur, waar het gaat om bibliotheek, monumenten en musea.

  • D66 benadrukt het algemeen belang van een bibliotheek in de kernen. De bibliotheek is een laagdrempelige ontsluiting van allerlei soorten van informatie voor bewoners.
  • D66 eist van de gemeente een actieve rol in het behoud van onze monumenten. Wij zijn er een voorstander van om onze monumentale juwelen onder te brengen in een Gooise Monumenten Stichting. Dit is een effectief middel om zeggenschap te blijven houden.
  • De gemeente kent binnen zijn grenzen forten en kastelen. D66 wil hier actief op inzetten door ons Fortenland te promoten en te integreren in het toeristisch-recreatief beleid van de regio.
  • D66 voelt zich met veel inwoners van Gooise Meren mede-eigenaar van het Goois Natuur Reservaat. We wensen een actieve regionale inzet op het behoud van onze natuur.
  • D66 wil de mogelijkheden onderzoeken om in het oude stadskantoor en stadhuis musea te vestigen met geleende collecties van allure (dependance van een rijks- of stedelijk museum).
  • D66 wil dat de gemeente plaatselijke kunstenaars faciliteert.

Laatst gewijzigd op 14 januari 2019