Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 april 2021

Van uw fractievoorzitter: Maarten Balzar

eigen foto D66 GM

Laten we weer eens vooruit kijken. En dan bedoel ik natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Afgelopen maand hebben in Gooise Meren bijna 9000 inwoners gestemd op D66 (23.9%). Bijna twee keer zoveel als tijdens de Provinciale Staten verkiezingen in 2019. Een mooie stijgende lijn en dat biedt dus perspectief voor de komende verkiezingen. Daarnaast merk ik vooral ook dat het met D66 Gooise Meren goed gaat; ik zie steeds meer actieve leden die zich willen inzetten voor onze idealen. Om één voorbeeld te geven, de gesprekstafels ter voorbereiding van het verkiezingsprogramma zitten steeds helemaal vol. Bovendien, ook het ledenaantal stijgt gestaag door.

Bovenstaande is goed nieuws voor D66 Gooise Meren en dit stimuleert ook de fractie (al waren wij natuurlijk al tot op het bot gemotiveerd). We zijn nu het laatste jaar van deze gemeenteraadsperiode ingegaan. Dat betekent dat we moeten gaan oogsten wat er drie jaar geleden in gang is gezet tijdens de coalitieonderhandelingen. En ook hier valt flink wat positief nieuws te melden:

1) Speerpunt ‘beter onderwijs’: over de hele gemeente wordt het programma uitgerold voor gezonde duurzame scholen (integraal huisvestingsplan IHP). Tastbaar bewijs hiervoor zijn de bouw van het kindcentrum in Muiden, de gerenoveerde Bussumse Montessorischool (BMS) én de Juliana Daltonschool (Bussum) en Indonschool (Bussum) die voor de zomer gerenoveerd zullen zijn. Ook komen de Tweemaster (Naarden) en de Vondelschool (Bussum) nu snel aan de beurt.

2) Speerpunt ‘leefbaarheid & klimaat’: in Muiderberg gaat men nu écht aan de slag met een aquathermie warmtenet. Het bestemmingsplan Crailo wordt waarschijnlijk voor deze zomer door de raad goedgekeurd; iets waar we als D66 een voortrekkersrol hebben gespeeld om een wijk te realiseren die energie oplevert in plaats van gebruikt. Ten slotte verwachten we ook goed nieuws over de zonnegeluidswal bij het Naarderbos.

Ja, het klopt dat we resultaten behalen op belangrijke D66 speerpunten. Wij realiseren ons als fractie ook heel goed dat het leven voor niet iedereen in Gooise Meren er op dit moment rooskleurig uitziet door Corona. De fractie is hier scherp op om richting het college daar waar kan/nodig aandacht te vragen voor problemen zoals onderwijsachterstanden, eenzaamheid, zorg etc.. Dit is wellicht minder zichtbaar, maar wij voelen ons wel geroepen om hier veel energie in te steken.

Hopelijk kunnen we over twee à drie maanden zo langzaam aan weer het normale leven gaan oppakken. Dan is het nog maar krap 9 maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Ik ben ervan overtuigd dat we daar iets moois van kunnen maken. Vooral als we ons blijven richten op de inhoud, in onszelf geloven en vast houden aan onze idealen. Ik hoop dat jullie deze positieve ‘vibe’ ook voelen.

Namens de gehele D66 fractie,

Maarten Balzar (fractievoorzitter D66 Gooise Meren)