Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 oktober 2020

D66 Gooise Meren; verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen is een grote stap in de richting van een veilige, diervriendelijke en mooie eindejaar viering.

Direct na de eindejaarsviering van vorig jaar heeft D66 Gooise Meren in de gemeenteraad van Gooise Meren aangegeven dat knalvuurwerk en vuurpijlen verboden moeten worden. Bovendien hebben we toen aangegeven dat wij het inwonerspanel van Gooise Meren zouden willen betrekken bij de vraag hoe Oud & Nieuw gevierd kan worden. Belangrijk hierbij is dat we het landelijk beleid goed volgen en dat we optrekken met de gemeenten in de regio. Een D66 motie werd gesteund door een meerderheid van de raad en vroeg het college om:

# het inwonerspanel van Gooise Meren te enquêteren over een inperking van het verkopen/ontsteken van consumentenvuurwerk, en de uitkomsten hiervan mee te nemen in het te ontwikkelen beleid;

# verkooppunten van vuurwerk in Gooise Meren proactief te informeren over de intentie om te komen tot een inperking van het verkopen/ontsteken van vuurwerk in de Gemeente Gooise Meren;

# locaties voor vuurwerk(vrije)zones in te richten;

# afstemming in de regio te zoeken.

Inmiddels heeft het kabinet knalvuurwerk en vuurpijlen verboden. De gemeente heeft een enquête afgerond waaruit blijkt dat een (kleine) meerderheid van de inwoners in Gooise Meren het kabinetsbeleid steunt. Een volledig verbod op vuurwerk lijkt ons nu niet verstandig. Dit zou namelijk kunnen betekenen dat vuurwerkoverlast naar omringende gemeenten wordt verplaatst. Regionale afstemming blijft noodzakelijk. Met het huidige beleid pakken we het grootste deel van vuurwerkoverlast aan. Het beleid voor de komende eindejaarsviering zal het verder mogelijk maken om op initiatief van inwoners vuurwerkvrijzones in te richten. Ten slotte evalueren we de komende eindejaarviering om te kijken of er verdere stappen nodig zijn.

D66 Gooise Meren vindt dat het geheel aan maatregelen van het kabinet en de gemeente een goede stap is in de richting van een veilige, diervriendelijke en mooie eindejaarsviering.