Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 juli 2020

Nieuws van de fractie door Maarten Balzar

Afgelopen woensdag was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. De afgelopen maanden was het extra intensief om als gemeenteraadslid je werk te kunnen doen. We zijn heel snel overgestapt naar digitaal vergaderen, zowel tijdens de politieke avond, de raadsvergadering en ons fractieoverleg. Dit was niet voor iedereen in de raad even gemakkelijk, maar al met al is het redelijk soepel verlopen op een manier met oog voor de democratie.

Deze gemeenteraadsperiode is inmiddels ruim over de helft. Dat is meestal ook een moment om even terug te kijken. In de D66 leden app-groep hebben jullie allemaal een filmpje van onze wethouder (Geert-Jan) kunnen zien met wat er de afgelopen twee jaar voor Gooise Meren is veranderd/bereikt door het college. Ik durf te beweren dat veel hiervan door D66 is ingebracht (tijdens de coalitieonderhandelingen en daarna). Eerlijk is eerlijk; het is zeker niet altijd makkelijk geweest, zelfs binnen de coalitie, om D66 speerpunten overeind te houden. Maar we houden koers en slepen belangrijke onderwerpen binnen. Drie voorbeelden die typisch bij D66 horen:

1) onderwijs: de eerste schoolgebouwen zijn al gerenoveerd of worden gerenoveerd. De Bussumse Montessorischool, Juliana Daltonschool, Indonschool zijn of worden dit jaar gerenoveerd. In Muiden schiet het aardig op met het Kindcentrum waar de Jozefschool en de PC Hooftschool samen zullen intrekken. Vele andere scholen volgen in 2021 en 2022. Doordat onze wethouder de portefeuille ‘onderwijs’ en ‘sociaal domein 18- (jeugd)’ heeft was het ook mogelijk om tijdens deze coronatijden goede afstemming te organiseren tussen scholen en andere maatschappelijke organisaties. Dit is allemaal goed verlopen en ook voor het komende schooljaar ziet het er goed uit.

2) vervoer kwetsbare groepen: het zogenaamde doelgroepenvervoer (WMO-vervoer en leerlingenvervoer) is de afgelopen jaren niet zonder problemen geweest; kwaliteit en service waren niet optimaal, bijvoorbeeld doordat door een systeem van aanbestedingen er nogal wat wisselingen van chauffeurs waren, waardoor de ‘gewenste’ band tussen client en chauffeur niet kon worden opgebouwd. Met de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad van Gooise Meren (waarbij de coalitie verdeeld was) hebben we kunnen bereiken dat er gekozen wordt voor een systeem waarbij we als regio Gooi en Vecht het doelgroepenvervoer zelf gaan regelen. Dit moet de kwaliteit en service ten goede komen. Wat mij betreft blijkt hier écht het sociaalliberale karakter van D66 uit; we zijn bereid verder dan marktwerking te kijken om kwetsbaren in de samenleving verder te helpen.

3) goede voorzieningen en lage lasten: de gemeente raakt écht op stoom. Er worden bijvoorbeeld sportvelden aangelegd in Muiden, woningbouwprojecten worden opgestart op vele locaties (Crailo, Stationsgebied Naarden-Bussum, BOR gronden en vele kleinere projecten), schoolgebouwen worden gerenoveerd en broodnodig groot onderhoud wordt uitgevoerd. Er worden dus heel veel investeringen gedaan door de gemeente. Dit zorgt ervoor dat de begroting enigszins onder druk komt te staan. In het coalitieakkoord hebben we ook duidelijk vastgelegd dat we vinden dat de lasten niet mogen stijgen, zeker niet in deze lastige tijden waar vele inwoners het al moeilijk genoeg hebben. De afgelopen raadsvergadering hebben we de perspectiefnota 2021-2024 (meerjarige pre-begroting) aangenomen, waarbij voor de komende jaren geen verzwaring van de lasten (belastingen) is opgenomen. D66 heeft binnen het college ook de portefeuille ‘financiën’; onze wethouder heeft ook hier goed werk verricht.

Voordat we het zomerreces induiken wil ik graag van deze gelegenheid gebruikmaken de gehele fractie te bedanken voor de enorme inzet van de afgelopen twee jaar. Helaas moeten we binnenkort afscheid gaan nemen van Laura (zoals al eerder door het bestuur aangegeven). In veranderde samenstelling zullen we na het zomerreces verder gaan.

Namens de fractie wil ik iedereen een zonnige zomer toewensen en hopelijk tot snel.

Maarten