Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 juli 2017

D66 roept op tot geluidsmetingen in kernen Gooise Meren

Geluidsoverlast en fijnstof zijn een belangrijk gezondheidsrisico voor de inwoners van deze gemeente, vooral diegenen die naast de zeer drukke rijkswegen A1 en A6 wonen. Inwoners van het Naarderbos, Muiderberg, maar ook op nog veel andere plekken langs de A1 en A6 hebben hier dagelijks last van en ondervinden hiervan de negatieve gevolgen.

In een motie, die woensdag 12 juli in de raadsvergadering ingediend is, pleit D66 ervoor dat de gemeenten zelf geluidsmetingen gaat doen.

De gemeente heeft een belangrijke taak om op te komen voor de gezondheid van haar inwoners. Zoals te lezen op de website van Rijkswaterstaat vinden de komende weken belangrijke besluiten plaats over de aanpak van geluidsoverlast en zal het college van Burgemeester en Wethouders de geluidskaarten 2016 moeten vaststellen.

De aanpak van geluidsoverlast wordt echter bepaald door berekeningen (simulaties). D66 wil echter dat er geluidsmetingen worden gedaan op plekken waar de berekende geluidsniveaus het hoogst zijn. De geluidsmetingen stellen de gemeente beter in staat om actieplannen te ontwikkelen en de aanpak van geluidsoverlast bij andere overheden (zoals Rijkswaterstaat) aan te kaarten.

D66 fractievoorzitter Maarten Balzar “De inwoners van o.a. het Naarderbos geven al langere tijd aan dat de geluidsniveaus regelmatig boven de 80dB uitkomen en steeds hoger worden.
Het is niet meer dan normaal dat de gemeente geluidsoverlast serieus neemt en daar actie op onderneemt. Het zelf uitvoeren van geluidsmetingen is hierin een belangrijke stap voor een gezonde leefomgeving“.