Steun ons en help Nederland vooruit

  Sawan Bruins

  #5
  • Gezond leefomgeving
  • Goede voorzieningen

  Mijn naam is Sawan Bruins en ik woon met mijn vrouw en twee jonge kinderen in de kern Bussum.

  Ik ben opgegroeid met 4 broers. Wat ik nog goed weet is dat we het vroeger tijdens het avondeten altijd hadden over maatschappelijke thema’s waarbij er altijd stevige discussies werden gevoerd. Over leefbaarheid, duurzaamheid, de toekomst.
  In mijn werk houd ik mij bezig met internationale samenwerkingsprojecten in de energiesector en ik zie daar dat duurzaamheid ook in omliggende landen leeft en vooral door samenwerking, over grenzen heen, de energietransitie mogelijk is. Die duurzaamheid begint lokaal met gasloze wijken en meer elektrische vervoer. Dat hebben we straks nodig voor een schonere samenleving. Dat draagt ook bij aan het verminderen van geluidsoverlast.
  Nadat de generatie voor mij de uitstoot van zware metalen aan banden heeft gelegd wil ik meewerken aan het verder terugdringen van de uitstoot van gifgassen uit fossiele brandstoffen. Ik wil dat mijn kinderen opgroeien in een nog schonere samenleving. Vooruit gaan, dat is wat ik wil!

  Lees meer

  Bussum

  Onze voorstellen voor bijzonder Bussum
  Klik hier

  Naarden

  Onze ideeën voor Naarden
  Klik hier

  Muiden

  Plannen voor het moderne Muiden
  Klik hier

  Muiderberg

  Mooi Muiderberg versterken
  Klik hier