Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen

Woonruimte voor alle sociale groepen, zodat inwoners van alle leeftijden kunnen wonen en leven in onze gemeente; pro-actieve benadering van huisvesting voor vluchtelingen;

Moet er meer of minder regie binnen het Ruimtelijk Domein komen? Verstedelijking: ‘inbreien of uitbreiding’ van de bebouwde oppervlakte? Wat te doen met leegstand? Voor welke mensen moet Gooise Meren bouwen? Hoe gaan we in de nieuwe gemeente Gooise Meren onze ruimte van morgen inrichten? D66 houdt zich bezig met deze vragen.

Een nieuwe regionale woonvisie is in ontwikkeling. Snel daarna moet een gemeentelijke woonvisie worden opgesteld met een realistische bouwambitie. Vraag, aanbod en innovatie moeten worden gekoppeld. Niet de bouw of de overheid, maar de bewoners zijn de sleutel tot succes. Woonruimteverdeling van sociale woningbouw is een belangrijk thema voor D66. Er zijn te weinig woningen beschikbaar voor gezinnen met een laag inkomen. D66 bedenkt creatieve oplossingen, dat geldt ook voor de groep met een inkomen tot € 50.000,-.

Verzorgingshuizen ‘oude stijl’ bestaan niet meer. Inwoners dienen nu een zware indicatie te hebben om in aanmerking te komen voor intramurale zorg, verpleeghuiszorg. Wonen binnen de minder zware categorie blijft de verantwoordelijkheid van woningbouwcorporaties en zorgaanbieders.
Wonen en zorg zijn nu gescheiden financieringsstromen en dit betekent dat de financiering van ver- en nieuwbouw ingrijpend veranderd is. D66 wil dat de gemeente hierin een belangrijke rol speelt door middel van prestatieovereenkomsten met woningbouwcorporaties.

  • D66 zet actief in op de herbestemming van leegstaand vastgoed ten behoeve van betaalbare huisvesting voor gezinnen en jongeren en geschikte woningen voor ouderen en inwoners met een beperking. Bedrijfsbestemmingen versneld omzetten in woonbestemmingen. Eerdere plannen van D66 voor de inrichting van het Bussumse Scapino-terrein sloten hier naadloos op aan. De drie herontwikkelingslocaties in Bussum (Scapinoterrein, Mariënburg en Veldweg) bieden een geweldige kans om het centrum duurzaam te versterken met wonen voor ouderen en jongeren en voorzieningen.
  • D66 wil dat leegstaande verzorgingshuizen, die niet meer voldoen aan de moderne eisen van zorg voor ouderen, in overleg met de eigenaar worden omgezet in betaalbare woningen voor jongeren.
  • D66 wil uitvoering van het onderzoek naar de behoefte van een zorghotel. Wij ondersteunen initiatieven hiertoe. Het gebouw ‘De Essen’ in Bussum zou prima geschikt zijn.

Laatst gewijzigd op 13 januari 2019