Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

Veilige woonomgeving voor ons en onze kinderen, waarbij aandacht voor veilige voet- en fietspaden en de spoorwegovergangen in Naarden en Bussum; terugdringen van (kleine) criminaliteit door betere preventie en handhaving;

 

D66 wil een veilige leefomgeving voor alle inwoners van Gooise Meren. D66 zet in op preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen. D66 hecht veel waarde aan de inbreng van inwoners, zeker als het om hun veiligheid gaat.

  •  D66 wil dat de Gemeenteraad de lokale prioriteiten vaststelt, die ingebracht moeten worden bij Justitie en de Nationale Politie.
  •  D66 wil veilige voet- en fietspaden en spoorwegovergangen. We willen adequaat beheer en onderhoud van wegen, met meer ruimte voor de fietser.
  •  D66 wil dat er meer voorzieningen voor jongeren komen om de eventuele overlast van ‘hangjongeren’ te vermijden. Hierbij wordt gedacht aan meerdere JOPs (Jongerenontmoetingsplaatsen). Laat jongeren vooral zelf aangeven waar zij behoefte aan hebben.
  •  Goede voorlichting verhoogt de zelfredzaamheid van de inwoner en bevordert de veiligheid. D66 wil intensief investeren in voorlichting door de gemeente op het terrein van inbraak- en brandpreventie en door deelname aan initiatieven als Burgernet en het project WAAKS. Het aantrekken van meer vrijwilligers voor de brandweer moet bevorderd worden.
  •  D66 staat voor bevordering van sociale samenhang en instelling van wijkplatforms door het verkorten van de lijnen tussen bewoner en gemeente. Een bijdrage van bewoners die samen iets willen doen voor natuur, gehandicapten, omgeving enz. levert ook een bijdrage aan die sociale samenhang, hetgeen tevens een positieve uitwerking op verhoogde veiligheid (objectief en subjectief) en preventie heeft.
  •  D66 wil een strikt vergunningenbeleid ten aanzien van venten en colportage om de veiligheid in Gooise Meren te vergroten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018