Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

Beter passend onderwijs voor iedereen in gezonde schoolgebouwen; schoolzwemmen en bewegingsonderwijs voor elk kind; goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

D66 heeft onderwijs en de toegang daartoe als speerpunt in zijn beleid. Wij willen dat de gemeente actief participeert in de samenwerkingsverbanden met het onderwijs. Samen met de scholen moeten we toezien op tijdige signalering van problemen en jeugdzorg inschakelen.

    • D66 wil een effectieve koppeling tussen onderwijs en jeugdzorg. Goede samenwerking en alert gedrag bij scholen, GGD en huisarts waarborgen dat.
    • D66 wil een actieve inzet van de gemeente bij passend onderwijs door een ontwikkelingsagenda met de verschillende samenwerkingsverbanden én de scholen op te stellen.
    • Onderwijshuisvesting is van essentieel belang voor goed onderwijs. Waar nodig bevorderen we renovatie of herbouw om een goed leer- en leefklimaat te handhaven.
    • In Muiden en Muiderberg bestaat een breed draagvlak voor het ‘brede school’ concept. D66 steunt dit plan om onderwijs in deze kernen veilig te stellen.
    • D66 wil herinvoering van het schoolzwemmen in de hele nieuwe gemeente in het kader van veiligheid en goed bewegingsonderwijs.

Laatst gewijzigd op 13 januari 2019