Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 september 2019
Onderwijs in Gooise Meren D66

Onderwijs in Gooise Meren D66

D66 voelt zich als onderwijspartij verantwoordelijk voor het beste onderwijs. Goed passend onderwijs betekent dat we investeren in vitale leeromgevingen die passen binnen de huidige normen. Wij zijn bereid om hierin te investeren. Vitale leeromgeving gaat verder dan investeren in stenen, in gezonde en moderne gebouwen. D66 wil: Een goede…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 4 september 2019
Van de fractie

Van de fractie

Beste Democraat, September is de maand van de frisse start; de scholen gaan weer beginnen, het reces is afgelopen en voor de meesten is de vakantie nu echt voorbij. Voor mij start de maand september met een frisse duik in de Vecht bij Muiden. De ‘Swim to fight cancer’ luidt als het…

Bekijk nieuwsbericht

D66 in Gooise Meren

De fractie en de wethouder van D66 doen in de raad en college goede zaken voor de gemeente Gooise Meren. Nu het zomerreces voorbij is worden de taken weer opgepakt. Het bestuur van de afdeling Gooise Meren volgt de ontwikkelingen op de voet en staat de fractie bij waar nodig of gewenst. Wij betrekken de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 februari 2019

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

Op 20 maart 2019 zijn gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen de verkiezingen voor de Waterschappen. Sinds 2009 verlopen deze verkiezingen via kandidatenlijsten. D66 heeft zich vanaf dat moment aangesloten bij de waterschapspartij WaterNatuurlijk. WaterNatuurlijk is de grootste landelijke waterschapspartij.   Wil je meer informatie? Klik dan op de link: Waterschapsverkiezingen 2019

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 12 januari 2019

Van de wethouder

Dan ben je ineens geen nieuw raadslid meer, maar wethouder. En dat in een periode van krap twee weken. Mijn politieke collega’s heten geen Maarten, Niek, Laura, Sawan of Jacqueline meer, maar Han, Alexander, Marieke, Barbara en Jan. Een College van vier partijen (VVD, Groen Links, Hart voor BNM en D66), met vier nieuwe wethouders,…

Bekijk nieuwsbericht

Van de fractie

Beste democraat, Onlangs kreeg ik een mail van de school van mijn zoontje om ouders eraan te herinneren dat maandag de scholen weer beginnen. De eerste zin van de mail luidde: ‘de potloodpunten zijn geslepen, de vloer is geschrobd en de tafels staan klaar, dus we kunnen weer beginnen. Vanuit de fractie…

Bekijk nieuwsbericht

Verkiezingen provinciale staten

Fractie en bestuur waren het erover eens dat het concept verkiezingsprogramma voor de provinciale verkiezingen op een (flink) aantal punten aangevuld zou moeten worden. In een gezamenlijke actie van enkele afdelingen in het Gooi hebben wij amendementen geschreven die werden behandeld op de ledenvergadering in Hilversum op 24 november jl. Niet alle amendementen hebben het…

Bekijk nieuwsbericht